Tarieven

Tarieven en Betalingsvoorwaarden

Wij zullen de declaratie rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen, die wij niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar brengen wij bij u in rekening. Dit gebeurt b.v. wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. Deze facturen worden eens per maand verzonden.

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen voor onze facturen. Blijft een betaling uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15de dag na de factuurdatum. Wij zijn gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen, wanneer betaling langer dan 14 dagen uitblijft.

Annuleren en behandelen

Wanneer behandelingen korter dan 24 uur van te voren geannuleerd worden, brengen wij de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening en hanteren we een no-show tarief van 75%. Buiten kantooruren en in het weekend  kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Wij verzoeken u het annuleren zo veel mogelijk te beperken. De agenda’s zijn overwegend volgeboekt. Het is soms heel moeilijk een passende vervangende afspraak te maken.

Een niet nagekomen afspraak wordt niet vergoed door de verzekeraar; u ontvangt hiervoor een factuur van ons.

Copyright 2021 Mara Tar Fysiotherapie is BIG (29065861004 ) en CKR (312718) geregistreerd fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut | Alle rechten voorbehouden