Wat is kinderfysiotherapie?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werken met kinderen binnen de fysiotherapie vraagt een andere aanpak dan het werken met volwassenen. De belangrijkste reden hiervoor is, dat een kind nog in ontwikkeling is. Er is sprake van een voortdurend proces van groei, rijping en (dus) ontwikkeling. Als dat proces niet helemaal verloopt zoals het hoort, dan kan dat problemen geven waarbij de kinderfysiotherapeut soms kan helpen. Daarnaast vraagt het werken met kinderen een andere (pedagogische) benadering. Het is belangrijk om kinderen aan te spreken op hun niveau, je moet je kunnen verplaatsen in hun belevingswereld. Tevens heeft de kinderfysiotherapeut  veel te maken met de ouders / verzorgers van de kinderen. Als kinderfysiotherapeut ben je vaak een ‘coach / begeleider’ van de ouders / verzorgers. Zij kunnen en moeten een belangrijke rol spelen in het ‘genezingsproces’. Buiten de ouders/verzorgers van het kind heeft de kinderfysiotherapeut ook vaak te maken met bijvoorbeeld de leerkracht van het kind,  de zwemmeester of met de voetbaltrainer.

Alle bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapeuten). Om geregistreerd te kunnen blijven is na – en bijscholing noodzakelijk.
De Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) vertegenwoordigt de beroepsgroep van de kinderfysiotherapeuten en is aangesloten bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF).

Copyright 2021 Mara Tar Fysiotherapie is BIG (29065861004 ) en CKR (312718) geregistreerd fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut | Alle rechten voorbehouden