Intake, onderzoek en behandeling

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar.
Als een kind voor het eerst bij een kinderfysiotherapeut komt volgt een intake. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Ouders en eventueel leerkrachten, huisartsen en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Kinderen van 0 tot +/- 2 jaar worden vaak aan huis onderzocht en behandeld. Het kind blijft zo in de eigen, ‘vertrouwde’, omgeving zodat het zich prettig voelt. Dit komt de therapie ten goede. Tevens kan de kinderfysiotherapeut in de thuissituatie van het kind allerlei adviezen geven aan de ouders / verzorgers die voor de behandeling van belang kunnen zijn. Kinderen vanaf +/- 2 jaar worden (indien mogelijk) in de praktijk onderzocht en behandeld. Voor een goede begeleiding van deze iets grotere kinderen biedt de praktijk meer mogelijkheden en uitdagingen.

Belangrijk in het werk van de kinderfysiotherapeut is dat de behandeling, zo mogelijk, functioneel gericht is. Dat wil zeggen, dat als een kind bijvoorbeeld problemen heeft met de schrijfmotoriek, we het schrijven en alles wat daar bij hoort, gaan oefenen. Hiernaast staat ‘spel’ centraal; oefeningen worden in spelsituaties aangeboden, passend bij het niveau van het kind.

Copyright 2021 Mara Tar Fysiotherapie is BIG (29065861004 ) en CKR (312718) geregistreerd fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut | Alle rechten voorbehouden