Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. Zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven of tijdens sporten belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16.000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in zelfstandige praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen.

De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massage, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in: bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten en baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in zijn handelen in de praktijk.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiele studie heeft afgerond, aan alle eisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG register van de overheid mag zelfstandig patienten behandelen als fysiotherapeut.
Alle bevoegde fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregistrer (CKR) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Copyright 2021 Mara Tar Fysiotherapie is BIG (29065861004 ) en CKR (312718) geregistreerd fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut | Alle rechten voorbehouden